Search Results

45 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay учук učuk
Azerbaijani sap sap
Bashkir еп yep
Chuvash ҫип śip
Crimean Karaim йип yip
Crimean Tatar yip yip
Fu-yü Gïrgïs jip ǰip
Gagauz iplik iplik
Georgian Urum tel tel
Halych Karaim ип, йип ip, yip
Ili Turki ip ip
Iraqi Turcoman iplig, sap iplig, sap
Jungar Tuvan žep, udasın žep, udasïn
Karachay-Balkar джиб ǰib
Karakalpak сабақ sabaq
Kazakh жіп žip
Khakas чіп čĭp
Khalaj bị̄ešmi, bị̄ešimi, bịešmi, därdụ̄z, go̮llå̄ǰ bị̄ešmi, bị̄ešimi, bịešmi, därdụ̄z, go̮llå̄ǰ
Krymchak iyp, yip, yïp iyp, yip, yïp
Kumandy-Kizhi учук učuk
Kumyk йип yip
Kuu-Kizhi чип, тьип, учук, уджук, сабак čip, ťip, učuk, uǰuk, sabak
Kyrgyz жип žip
Lopnor Uyghur ip ip
Lower Chulym йип yip
Mishär Tatar ďip ďip
Mogholi ịp, įplį⁴ɣ, ta̮⁶r ịp, įplįɣ, ta̮r
Mrass Shor чип čip
Nogay йип yip
Old Uyghur yip, yıp yip, yıp
Ös чип čip
Sakha сап, утах sap, utax
Siberian Tatar йеп yep
Sonqori iplük, iplüh iplük, iplüh
Tatar җеп ǰep
Tòfa ниитке ńiitke
Trakai Karaim ип ip
Tuba-Kizhi ужуқ užuq
Turkish iplik, tire iplik, tire
Turkmen ýüp yüp
Tuvan удазын udazïn
Urum (Azovian) йип yipek, ibrišim, yïbrïšïm
Uyghur يىپ yip
Uzbek ip ip
Western Yugur kʰu𝼞in, mi𝼞in kʰuśin, miśin

thread

нить Faden fil

Doerfer list no. 406


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses