Search Results

57 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) boğız boɣïz
Afšār-e Nānakčī gulu gulu
Altay тамак tamak
Azerbaijani boğaz boɣaz
Bashkir тамаҡ, боғаҙ tamaq, boɣað
Chuvash пыр pïr
Crimean Karaim тамакъ, богъаз tamaq, boɣaz
Crimean Tatar boğaz, tamaq boɣaz, tamaq
Dolgan kabarga, kabyrga kabarga, kabïrga
Gagauz buaz buaz
Georgian Urum boɣoz boɣoz
Halych Karaim тамак tamak
Ili Salar boʁdaχ, buʁdaχ boɣdax, buɣdax
Iraqi Turcoman bı̭ġaz bï̆ɣaz
Jungar Tuvan boos boos
Kalmak танаƣ tanaɢ
Karachay-Balkar тамакъ, богъурдакъ tamaq, boɣurdaq
Karakalpak тамақ tamaq
Karakhanid boɣuz boɣuz
Kazakh тамақ tamaq
Khakas тамах tamax
Khalaj bọɣuz, bọɣaz bọɣuz, bọɣaz
Khorasani Turkic - NW Dialect boɣaz boɣaz
Kipchak Uzbek тамақ tamaq
Krymchak boyïn, boyun, böyun boyïn, boyun, böyun
Kumandy-Kizhi тамак tamak
Kumyk тамакъ, хырдан tamaq, xïrdan
Kuu-Kizhi тын tïn
Kyrgyz тамак tamak
Lopnor Uyghur tamɣaq tamɣaq
Mishär Tatar tamak tamak
Mogholi tama̮⁶ɣ tama̮ɣ
Mrass Shor тын, табақ tïn, tabaq
Nogay тамак tamak
Nogay-Karagash алқым alqïm
Oghuz Uzbek дамақ damaq
Old Uyghur boguz, tamgak boguz, tamgak
Ös tamaɣï tamaɣï
Sakha күөмэй, хабарҕа küömey, xabarɣa
Salar bodag̱e* bodaɣǝ
Siberian Tatar тамаҡ, пыуыртаҡ tamaq, pïwïrtaq
Sonqori bọɣaz bọɣaz
Soyot боос boos
Tashkent Uzbek tomo: tåmå̄
Tatar бугаз bugaz
Teleut ӧч öč
Tòfa боос boos
Trakai Karaim тамах, тамагъ tamax, tamaɣ
Tuba-Kizhi табақ, тавақ, тын tabaq, tavaq, tïn
Turkish boğaz boaz
Turkmen bogurdak, bogaz bogurdak, bogað
Tuvan боостаа boostaa
Urum (Azovian) боғаз boɣaz
Uyghur گال، بوغۇز gal, boɣaz
Uzbek tomoq, boʼgʼiz tåmåq, boɣiz
Western Yugur kuʰtkï kuʰtkï
Xyzyl тамах tamax

throat

горло Kehle gorge

Doerfer list no. 48


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses