Search Results

45 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay бӧл- böl-
Azerbaijani yar-, böl- yar-, böl-
Bashkir бүл- bül-
Chuvash пайла- payla-
Crimean Karaim бӧль- bölʼ-
Crimean Tatar böl- böl-
Dolgan arār-, bäris-, kaj- arār-, bäris-, kay-
Gagauz pay et-, böl- pay et-, böl-
Georgian Urum bölier böl-
Halych Karaim айрыл- ayrïl-
Ili Salar bøl-, jar- böl-, yar-
Ili Turki bȯl- bȯl-
Iraqi Turcoman yar-, böl- yar-, böl-
Jungar Tuvan böl- böl-
Karachay-Balkar юлеш-, бёл- üleš-, böl-
Karakalpak бөл-, жар- böl-, žar-
Karakhanid yar-, yer-, arɣūla-, aḏiš-, bögsül-, buḏuš-, atil-, čališ-, käsliš-, oɣur-, täšil-, toɣral-, yeriš-, yazil- yar-, yer-, arɣūla-, aðiš-, bögsül-, buðuš-, atil-, čališ-, käsliš-, oɣur-, täšil-, toɣral-, yeriš-, yazil-
Kazakh бөл- böl-
Khakas пӧл- pöl-
Khalaj bị̄el- bị̄el-
Krymchak yar-, böl- yar-, böl-
Kumandy-Kizhi дьар-, чар-, пӧл- ďar-, čar-, pöl-
Kumyk бёл- böl-
Kuu-Kizhi йар-, тьар-, пӧл- yar-, ťar-, pöl-
Kyrgyz бөл-, айрыл- böl-, ayrïl-
Mishär Tatar bül-, üläš-, ayïr- bül-, üläš-, ayïr-
Mrass Shor ӱле- üle-
Nogay боьл- böl-
Nogay-Karagash йар- yar-
Old Uyghur ülä-, yar- ülä-, yar-
Sakha үллэр-, араартаа- üller-, araartaa-
Siberian Tatar пүл-, айыр- pül-, ayïr-
Soyot чар-, ҷар- čar-, ǰar-
Tatar бүл- bül-
Teleut ӱле-, пӧл- üle-, pöl-
Tòfa адыр- adïr-
Trakai Karaim айир-, ӱляш- ayir-, ülʼaš-
Tuba-Kizhi бӧл- böl-
Turkish yar-, ayır- yar-, ayïr-
Turkmen aýryl-, böl- ayrïl-, böl-
Tuvan чар- čar-
Urum (Azovian) бӧль-, йар- böl̕-, yar-
Uyghur يارماق، يېرىلماق yar-, yeril-
Uzbek boʼl-, yor- bȯl-, yår-
Western Yugur yar-, azïr- yar-, azïr-

to split

разделить, разделять teilen, spalten séparer, scinder

Swadesh list no. 115


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses