Search Results

46 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay јӱс-, эжин- ďüs-, ežin-
Azerbaijani üz- üz-
Bashkir йөҙ- yöð-
Chuvash иш- iš-
Crimean Karaim jada=, йӱз-, ӱз-, чом- yada-, yüz-, üz-, čom-
Crimean Tatar yalda- yalda-
Crimean Tatar-Coastal Dialect yüz- yüz-
Crimean Tatar-Orta Dialect jalda- yalda-
Crimean Tatar-Steppe Dialect ǯalda- ǰalda-
Gagauz üz- üz-
Georgian Urum üzier üz-
Halych Karaim цом- tsom-
Ili Salar çøm- śöm-
Jungar Tuvan eštir- eštir-
Karachay-Balkar джюз- ǰüz-
Karakalpak жүз- žüz-
Karakhanid čap-, yüz- čap-, yüz-
Kazakh жүз- žüz-
Khakas чӱс- čüs-
Khalaj kirun- kirun-
Krymchak jada= yada-
Kumandy-Kizhi чӱз- čüz-
Kumyk юз- yüz-
Kuu-Kizhi йӱс- yüs-
Kyrgyz сүз- süz-
Mishär Tatar ďüz- ďüz-
Mrass Shor чӧр- čör-
Nogay юз- yüz-
Nogay-Karagash йалда- yalda-
Old Uyghur üz-, umıl- üz-, umıl-
Sakha харбаа- xarbaa-
Salar ʨom-, quanna-* čʼom-, čwanna-
Siberian Tatar йөс- yös-
Soyot эъһин-, эъшин- èhin-, èšin-
Tatar йөз- yöz-
Teleut јӱс- ďüs-
Tòfa эъһин- èhin-
Trakai Karaim чом- čom-
Tuba-Kizhi дьӱс- d’üs-
Turkish yüz- yüz-
Turkmen ýüz- yüð-
Tuvan эшти- ešti-
Urum (Azovian) йалда- yalda-
Uyghur سۇ ئۈزمەك su üz-
Uzbek suz- su̇z-
Xyzyl харбан- xarban-

to swim

плавать schwimmen nager

Swadesh list no. 119


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses