Search Results

to walk

ходить, идти
gehen, laufen
marcher

Swadesh list no. 121

52 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay јÿр- ďür-
Azerbaijani get-, yeri- gʼet-, yeri-
Baraba Tatar йӧ̆р-, йӱр- yö̆r-, yür-
Bashkir йөрө- yörö-
Chuvash ҫӳре- śüre-
Crimean Karaim йӱрӱ-, йурю- yürü-, yuŕu-
Crimean Tatar yür- yür-
Crimean Tatar-Coastal Dialect bar- bar-
Crimean Tatar-Orta Dialect jur- yur-
Crimean Tatar-Steppe Dialect ǯur- ǰur-
Dolgan hǖr-, sǖr-, hǖräl- hǖr-, sǖr-, hǖräl-
Fu-yü Gïrgïs jür- ǰür-
Georgian Urum gyäzier gyäz-
Halych Karaim йири- yiri-
Ili Salar jyr- yür-
Ili Turki maŋ-, yu̇r- maŋ-, yu̇r-
Jungar Tuvan žor-
Kalmak дьӧрь- ďöŕ-
Karachay-Balkar джюр- ǰür-
Karakalpak жүр- žür-
Kazakh жүр- žür-
Khakas чӧр- čör-
Khalaj käz-, tọlɣan-, yọ̄ri-, họlun-, gäč-, tāv yē- käz-, tọlɣan-, yọ̄ri-, họlun-, gäč-, tāv yē-
Krymchak yur-, yürü- yur-, yürü-
Kumandy-Kizhi дьӱр-, чӱр-, манъ- d’ür-, čür-, maŋ-
Kumyk юрю- yürü-
Kuu-Kizhi тьор-, тьӱр-, йӱр- ťor-, ťür-, yür-
Kyrgyz жүр-, бас- ǰür-, bas-
Mishär Tatar ďür-, ďüre-, dürü- ďür-, ďüre-, dürü-
Mogholi yų̈rų̈- yų̈rų̈-
Mrass Shor чӧр- čör-
Nogay юруь- yürü-
Nogay-Karagash чө̆р- čö̆r-
Ös čörü- čörü-
Sakha хаам- xaam-
Salar yuri-* yuri-
Siberian Tatar йөрө- yörö-
Soyot чору-, чоры- čoru-, čorï-
Tatar йөр- yör-
Telengit јӱр- ďür-
Teleut јӱр- d’ür-
Tòfa чору- čoru-
Trakai Karaim йурю-, ӱрю-, йӱрӱ- yuŕu-, üŕu-, yürü-
Tuba-Kizhi дьӱр- d’ür-
Tuha ǰori-, ǰoru- ǰori-, ǰoru-
Turkish yürü- yürü-
Turkmen gez-, ýöre- geð-, yöre-
Tuvan бар-, чору- bar-, čoru-
Urum (Azovian) йӱр-, йӱрӱ- yür-, yürü-
Uyghur ماڭماق maŋ-
Uzbek yur- yu̇r-
Western Yugur maŋ- maŋ-

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses