Search Results

55 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) bit- bit-
Altay сий-, чÿште- siy-, čüšte-
Azerbaijani yaz yaz
Baraba Tatar yaz- yaz-
Bashkir яҙ- yað-
Chuvash ҫыр- śïr-
Crimean Karaim йаз- yaz-
Crimean Tatar yaz- yaz-
Cuman čis- čiz-
Dolgan һуруй- huruy-
Dukhan piʰhʲǝ- piʰhʲǝ-
Fu-yü Gïrgïs biči- biči-
Gagauz yaz- yaz-
Georgian Urum yazier yaz-
Halych Karaim йаз- yaz-
Ili Salar pit- pit-
Ili Turki yaz- yaz-
Iranian Azeri yaz- yaz-
Iraqi Turcoman yaz- yaz-
Jungar Tuvan biči-
Karachay-Balkar джаз- ǰaz-
Karakalpak жаз- žaz-
Karakhanid biti-, yaz- biti-, yaz-
Kazakh жаз- žaz-
Khakas пас- pas-
Khalaj ya·z- ya·z-
Krymchak yaz- yaz-
Kumandy-Kizhi чаз- čaz-
Kumyk яз- yaz-
Kuu-Kizhi пиджи- piǰi-
Kyrgyz жаз- ǰaz-
Lower Chulym пазар-, цый- pazar-, tsïy-
Mishär Tatar ďaz-, yaz- ďaz-, yaz-
Mrass Shor пас- pas-
Nogay яз- yaz-
Nogay-Karagash чаз- čaz-
Old Uyghur biti-, čız-, čızın- biti-, čïz-, čïzïn-
Ös šïy- šïy-
Qashqa’i yaz- yaz-
Sakha суруй- suruy-
Salar piɕde- pišʼde-
Siberian Tatar йас- yas-
Soyot бичи- biči-
Tatar яз- yaz-
Teleut пичи-, чий- piči-, čiy-
Tòfa шый- šïy-
Trakai Karaim йаз- yaz-
Tuba-Kizhi бити-, бичи- biti-, biči-
Turkish yaz- yaz-
Turkmen ýaz- yað-
Tuvan бижи- biži-
Urum (Azovian) йаз- yaz-
Uyghur يازماق yaz-
Uzbek yoz- yåz-
Western Yugur tïz-, pïʰtïɣ tïz- tïz-, pïʰtïɣ tïz-

to write

писать schreiben écrire


PT form *yaz-/yaŕ- likely meant to carve or engrave. Compare with Hungarian ír 'to write'. Forms like biči- are borrowed from Mongolian бичих ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ or from Old Turkic bitig "writing, book". This ultimately derives from Syriac ܦܬܩܐ (pitqā) "document, certificate", from Greek πιττάκιον "writing tablet".

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses