Search Results

42 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay ÿсти, бажы üsti, bažï
Azerbaijani üst, yuxarı üst, yuxarï
Baraba Tatar ӧ̌ст, ӱст ö̆st, üst
Bashkir өҫ, йөҙ öθ, yöð
Chuvash ҫи, тӑрӑ, тӳпе śi, tără, tüpe
Crimean Karaim ӱст üst
Crimean Tatar üst, töpe, yuqarı üst, töpe, yuqarï
Dolgan ürüt, ürdü, iän, kyrys ürüt, ürdü, iän, kïrïs
Dukhan üstǝ üstǝ
Fu-yü Gïrgïs üst, jogor üst, ǰogor
Georgian Urum ust, usti, üsti, yoxarɯsi ust, usti, üsti, yoxarïsi
Halych Karaim ист ist
Ili Turki u̇st u̇st
Jungar Tuvan üsd üsd
Karachay-Balkar юс üs
Karakhanid üstün üstün
Kazakh бас, төбе, үсті bas, töbe, üsti
Khakas ӱстӱ üstü
Khalaj ist ist
Kumandy-Kizhi ӱс, тӧбе üs, töbe
Kumyk уьст üst
Kuu-Kizhi ӱст, сӱрт, кыптыш üst, sürt, kïptïš
Kyrgyz үстү üstü
Lopnor Uyghur töpü töpü
Mogholi ụstį⁴ ụstį
Nogay юз, уьст yüz, üst
Oghuz Uzbek ūǰ ūǰ
Ös тӧ:бӱн tȫbün
Sakha үрүт ürüt
Siberian Tatar өстө östö
Sonqori ö̮z ö̮z
Soyot үъсті, ӄыр, гыр ǜsti, qïr, gïr
Tatar өс, йөз ös, yöz
Teleut ӱзи üzi
Tòfa үстү, һыры üstü, hïrï
Trakai Karaim ӱсьть üśť
Turkish üst üst
Turkmen üst üst
Tuvan үстү üstü
Uyghur ئۈست üst
Uzbek ust u̇st
Western Yugur üzi üzi

top, above, over

поверхность, верх, над Oberteil, über dessus, sur روی оргил, дээр

Doerfer list no. 595


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses