Search Results

42 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay кузук kuzuk
Azerbaijani qoz goz
Baraba Tatar қозық, қосық qozïq, qosïq
Bashkir сәтләүек sätläẅek
Chuvash мӑйӑр măyăr
Crimean Karaim къоз, джэвиз qoz, ǰeviz
Crimean Tatar qoz qoz
Gagauz ceviz ǰeviz
Georgian Urum badridzhan badriǰan
Halych Karaim коз koz
Jungar Tuvan žaŋgaq žaŋgaq
Karachay-Balkar къоз, чёртлеуюк qoz, čörtlewük
Karakalpak ғоза ɣoza
Karakhanid yaɣāq yaɣāq
Kazakh жаңғақ žaŋɣaq
Khakas хузух xuzux
Khalaj yaɣāq, yaɣå̄q, yuɣāq yaɣāq, yaɣå̄q, yuɣāq
Kumandy-Kizhi кузук kuzuk
Kumyk къоз qoz
Kuu-Kizhi кузук kuzuk
Kyrgyz орех, жаңгак orex, žaŋgak
Lopnor Uyghur yaŋŋaq yaŋŋaq
Mogholi yaŋɣa̮⁶ɣ yaŋɣa̮ɣ
Mrass Shor қузуқ quzuq
Nogay коз koz
Oghuz Uzbek ɣōz ɣōz
Old Uyghur yagak yagak
Ös қузуқ quzuq
Sakha грецкэй эриэхэ gretskey eriexe
Siberian Tatar ҡосоҡ qosoq
Sonqori g͔ou̯n ɢou̯n
Tatar чикләвек čiklävek
Teleut қузуқ quzuq
Tòfa сай, сайлығ ӄузуӄ say, saylïɣ quzuq
Trakai Karaim koz koz
Turkish ceviz ǰeviz
Turkmen hoz hōð
Tuvan тоорук tooruk
Urum (Azovian) җевиз ǰeviz
Uyghur ياڭاق yaŋaq
Uzbek yongʼoq yåŋɣåq
Xyzyl хузух xuzux

nut, walnut

(грецкий) орех Nuss, Walnuss noix

Doerfer list no. 199


Turkic languages typically use the word for "walnut" as a generic term for "nut".


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses