Search Results

78 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) biz biz
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) biz biz
Afšār-e Nānakčī bizlär bizlär
Alabugat Tatar біз biz
Altay бис bis
Altay Tuvan biz biz
Azerbaijani biz biz
Baraba Tatar пис, бис, биз pis, bis, biz
Bashkir беҙ beð
Chagatay بيز biz
Chuvash эпир epir
Crimean Karaim biz biz
Crimean Tatar biz, bizler biz, bizler
Crimean Tatar-Coastal Dialect biz biz
Crimean Tatar-Orta Dialect biz biz
Crimean Tatar-Steppe Dialect biz biz
Cuman biz biz
Dåyï bizzä, billä bizzä, billä
Dobrujan Tatar bíz bĭz
Dolgan биһиги bihigi
Dukhan pis pis, pister
Fu-yü Gïrgïs bĭs bïs
Gagauz biz biz
Georgian Urum biz biz
Halych Karaim биз, бис biz, bis
Ili Salar biz, pisɛr biz, pisär
Ili Turki biz, bizlär biz, bizlär
Iranian Azeri biz biz
Iraqi Turcoman biz biz
Jungar Tuvan bis
Kalmak бэс, біс bes, bis
Karachay-Balkar биз biz
Karakalpak биз, бизлер biz, bizler
Karakhanid biz biz
Kazakh біз biz
Khakas pĭs
Khalaj biz, bizlär biz, bizlär
Khorasani Turkic - NW Dialect biz biz
Kipchak Uzbek бьзәр bĭzär
Kondoma Shor пис pis
Krymchak biz, bizler, bzler biz, bizler, bzler
Kumandy-Kizhi бис, пис bis, pis
Kumyk биз biz
Kuu-Kizhi пис pis
Kyrgyz биз biz
Lopnor Uyghur biz biz
Mishär Tatar bez, biz bez, biz
Mogholi bį⁴z bįz
Mrass Shor пис pis
Nogay биз biz
Nogay-Karagash біз biz
Oghuz Uzbek бьзлә, biz, bizä bĭzlä, biz, bizä
Old Uyghur biz biz
Orkhon Turkic biz biz
Ös pis pis
Pamir Kyrgyz biz biz
Sakha биһиги bihigi
Salar piser, pser, psėr, psir, psr̥ piser, pser, psėr, psir, psr̥
Siberian Tatar пес pes
Sonqori biz biz
Soyot бис bis
Tashkent Uzbek biza bizä
Tatar без bez
Teleut пис pis
Tobol-Irtysh Tatar пес pes
Tòfa бис bis
Tomsk Tatar біс bĭs
Trakai Karaim бизь biź
Tuba-Kizhi пис, бис pis, bis
Tuha bis biz
Turkish biz biz
Turkmen biz bið
Tuvan бис bis
Urum (Azovian) биз biz
Uyghur بىز biz
Uzbek biz biz
Western Yugur mïz mïz
Yurt Tatar без bez

we

мы wir nous

Swadesh list no. 4 Doerfer list no. 568


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses