Search Results

63 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) kẹlin kẹlin
Afšār-e Nānakčī gälin, gälin, gȧlin gälin, gälin, gȧlin
Altay ÿйи, эмегени, эжи, абакайы üyi, emegeni, eži, abakayï
Altay Tuvan abɣai abɣai
Azerbaijani arvad arvad
Baraba Tatar қатын qatïn
Bashkir ҡатын, бисә qatïn, bisä
Chanto Uyghur qotoŋ, odoŋ qotoŋ, odoŋ
Chuvash арӑм arăm
Crimean Karaim хатын xatïn
Crimean Tatar apay, qarı apay, qarï
Cuman epzi epči
Dolgan kös kös
Dukhan gatay gatay
Fu-yü Gïrgïs Gurjah Gĭji, ibdik, kurtʰuyax qurǰax qïǰi, ibdik, gurtuyax
Gagauz karı karï
Georgian Urum ɣari ɣari
Halych Karaim катын katïn
Ili Salar kijni, ki:n kiyni, kīn
Iraqi Turcoman ḳērrı̭ qērrï̆
Jungar Tuvan gatɪn gatïn
Kalmak қаадын, қаат qaadïn, qaat
Karachay-Balkar къатын, юй бийче, юйдеги qatïn, üy biyče, üydegi
Karakalpak ҳаял hayal
Karakhanid kis, kisi, kiši, äwlük kis, kisi, kiši, äwlük
Kazakh әйел äyel
Khakas хат xat
Khalaj kälün, kälīn kälün, kälīn
Khorasani Turkic - NW Dialect gälin gälin
Krymchak qadïn, xatïn, qarï qadïn, xatïn, qarï
Kumandy-Kizhi каат, кат kaat, kat
Kumyk къатын qatïn
Kuu-Kizhi каат, кат kaat, kat
Kyrgyz аял, катын, зайы ayal, katïn, zayï
Lopnor Uyghur xatun xatun
Lower Chulym ӓпчи äpči
Mishär Tatar xatïn, katïn xatïn, katïn
Mogholi kęlįn kęlįn
Mrass Shor эндеги, қат, эпчи endegi, qat, epči
Nogay хатын xatïn
Nogay-Karagash піше piše
Old Uyghur ävči, kiši, tiši, eši, hatun, kat, koduz, yutuz, uzun tonlug ävči, kiši, tiši, eši, hatun, kat, koduz, yutuz, uzun tonlug
Ös қа:дым qādïm
Qashqa’i ġärí ɢarị̈
Sakha ойох, кэргэн oyox, kergen
Salar keinie* keynye
Siberian Tatar ҡатын qatïn
Sonqori gälin gälin
Soyot қуърһайақ, қадай qùrhayaq, qaday
Tashkent Uzbek xotin xåtin
Tatar хатын xatïn
Teleut қаты, эш, ӱйдеге, абақай qatï, eš, üydege, abaqay
Tòfa ӄоърһыняӄ, өғдәәкии, өғдәәсі qòrhïńaq, öɣdääkii, öɣdääsĭ
Trakai Karaim катын katïn
Tuba-Kizhi абакай, каат abakay, kaat
Turkish karı karï
Turkmen aýal ayāl
Tuvan кадай kaday
Urum (Azovian) ашлы, эхли, эш, хары, хатын ašlï, exli, eš, xarï, xatïn
Uyghur رەپىقە، خوتۇن räpiqä, xotun
Uzbek ayol äyål
Western Yugur kʰeln kʰeln
Xyzyl хаадым xādïm

wife

жена Frau, Ehefrau femme

Swadesh list no. 40 Doerfer list no. 19


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses