Search Results

wolf

волк
Wolf
loup

Doerfer list no. 129

62 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) bori bori
Afšār-e Nānakčī go̮rG go̮rG
Altay бöрÿ börü
Altay Tuvan бөр bör
Azerbaijani canavar, qurd ǰanavar, gurd
Baraba Tatar бӧ̆ри, пӧри bö̆ri, pöri
Bashkir бүре büre
Chuvash кашкӑр kaškăr
Crimean Karaim бӧрӱ börü
Crimean Tatar qaşqır, börü qašqïr, börü
Cuman boru, böri börü, böri
Dolgan бөрө börö
Dukhan pörə pörə
Fu-yü Gïrgïs laŋsuh laŋsux
Gagauz canavar, yabanı, kurd ǰanavar, yabanï, kurd
Georgian Urum dzhanavar ǰanavar
Halych Karaim бэри beri
Ili Salar by:ri bǖri
Ili Turki qarıšqı qarïšqï
Jungar Tuvan börü
Karachay-Balkar бёрю, джанлы börü, ǰanlï
Karakalpak қасқыр qasqïr
Kazakh бөрі, қасқыр böri, qasqïr
Khakas püür
Khalaj bȫri bȫri
Khorasani Turkic - NW Dialect ġurt, ġo̮rt ɢurt, ɢo̮rt
Kondoma Shor мӧрӱ mörü
Krymchak börü, qašqïr börü, qašqïr
Kumandy-Kizhi бӧри, бӧрӱ, пӧри, мӧре böri, börü, pöri, möre
Kumyk бёрю börü
Kuu-Kizhi пӧрӱ, мӱре, мӱри pörü, müre, müri
Kyrgyz карышкыр, бөрү karïškïr, börü
Lopnor Uyghur qarïšqur qarïšqur
Mishär Tatar büre, böre büre, böre
Mogholi ǰanda̮⁶r ǰanda̮r
Mrass Shor пӧрӱ pörü
Nogay боьри, карыскыр böri, karïskïr
Nogay-Karagash қасқыр qasqïr
Orkhon Turkic böri böri
Ös pörü pörü
Sakha бөрө börö
Salar byræ, byrɨ, bori* bürä, bürï, bori
Siberian Tatar пүре püre
Sonqori g͔urt ɢurt
Soyot бөри böri
Tashkent Uzbek bo’ri bȯri
Tatar бүре büre
Telengit бӧрӱ börü
Teleut пӧри pöri
Tobol-Irtysh Tatar пүре püre
Tòfa бөрү, ӄудуруӄтуғ, дағ ыъты, челер-аӈ börü, quduruqtuɣ, daɣ ï̀tï, čeler-aŋ
Trakai Karaim бёрю, бери bʼeŕu, beri
Tuba-Kizhi бӧрӱ börü
Tuha böru̇, bökčinǝ böru̇, bökčinǝ
Turkish kurt kurt
Turkmen möjek, böri, gurt möǰek, böri, gurt
Tuvan бөрү, бүрү börü, bürü
Urum (Azovian) җанавар, бӧрӱ ǰanavar, börü
Uyghur بۆرە börü
Uzbek boʼri, qashqir bȯri, qašqir
Western Yugur törtiŋ törtiŋ
Xyzyl пёёр pȫr

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses