Search Results

woman

женщина
Frau
femme

Swadesh list no. 36
Doerfer list no. 17

62 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) xɔtɨn xåtïn
Afšār-e Nānakčī arva̮t, a̮rva̮t arva̮t, a̮rva̮t
Altay ÿй кижи üy kiži
Altay Tuvan ǰüge:rgeǰi ǰügērgeǰi
Azerbaijani qadın gadïn
Baraba Tatar qatïn qatïn
Bashkir ҡатын qatïn
Chanto Uyghur kïz, ča:ɣ kïz, čāɣ
Chuvash хӗрарӑм, арӑм xĕrarăm, arăm
Crimean Karaim къатын qatïn
Crimean Tatar qadın, apay, apaqay qadïn, apay, apaqay
Crimean Tatar-Coastal Dialect qadɨn qadïn
Crimean Tatar-Orta Dialect qadɨn qadïn
Crimean Tatar-Steppe Dialect xɨsajaxlɨ xïsayaxlï
Cuman tusi tüši
Dåyï xåtın xåtïn
Dolgan ǧaktar ǰaktar
Dukhan gatay gatay
Gagauz karı, avrad, kadın karï, avrad, kadïn
Georgian Urum ɣari ɣari
Halych Karaim катын киси katïn kisi
Ili Salar ɢadɪn ɢadĭn
Ili Turki ayäl, xatın ayäl, xatïn
Jungar Tuvan žügäär
Kalmak қаадын, қаат qaadïn, qaat
Karachay-Balkar тиширыу tiširïw
Karakalpak ҳаял hayal
Kazakh әйел äyel
Khakas ipčĭ
Khalaj kiši kiši
Khorasani Turkic - NW Dialect xa̮tïn, xa˙t"n xa̮tïn, xa˙t"n
Krymchak qadɨn qadïn
Kumandy-Kizhi каат, кат kaat, kat
Kumyk къатын гиши qatïn giši
Kuu-Kizhi каат, кат kaat, kat
Kyrgyz аял, катын ayal, katïn
Lower Chulym ӓпчи äpči
Mishär Tatar häläy, hiläy, xatïn, katïn häläy, hiläy, xatïn, katïn
Mogholi xa̮⁶tųn xa̮tųn
Mrass Shor тижи кижи tiži kiži
Nogay кыскаяклы, хатын kïskayaklï, xatïn
Nogay-Karagash әйіл, піше äyil, piše
Ös epči, qāt kižizi epči, qāt kižizi
Qashqa’i ġärí, arvad, zeyfä ɢarị̈, arvad, zeyfä
Sakha дьахтар ďaxtar
Salar xatun kiɕi, gadankxi* xatun kišʼi, gadankši
Siberian Tatar ҡатын qatïn
Sonqori ärvat ärvat
Soyot эъпші èpšĭ
Tatar хатын xatïn
Teleut қаат, ӱй кижи qaat, üy kiži
Tòfa ӄоърһыняӄ, эъпші киши, пылааттығ киши, өғдәәкии qòrhïńaq, èpšĭ kiši, pïlaattïɣ kiši, öɣdääkii
Trakai Karaim катын киши katïn kiši
Tuba-Kizhi каат, кайдат kaat, kaydat
Turkish kadın kadïn
Turkmen aýal, zenan ayal, ðenan
Tuvan херээжен, кадай xereežen, kaday
Urum (Azovian) аврет, диши, катын, хатун, хатын avret, diši, katïn, xatun, xatïn
Uyghur ئايال ayal
Uzbek xotin, ayol xåtin, äyål
Western Yugur kʰempiʂtïɣ kʰempiṣtïɣ
Yurt Tatar печә, кысқайақлы pečä, kïsqayaqlï

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses