Search Results

wool

шерсть
Wolle
laine

Doerfer list no. 135

44 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afšār-e Nānakčī päšm päšm
Altay тӱк tük
Azerbaijani yun yun
Baraba Tatar йӧ̆н yö̆n
Bashkir йөн yön
Chuvash ҫӑм śăm
Crimean Tatar yün, tük yün, tük
Cuman jung yuŋ
Dolgan tǖ tǖ
Gagauz yaraa yaraa
Georgian Urum yun, ün yun, ün
Halych Karaim йукйун yukyun
Iraqi Turcoman yünç yünč
Jungar Tuvan dük dük
Karachay-Balkar тюк, джюн tük, ǰün
Karakalpak жүн, түк žün, tük
Kazakh жүн žün
Khakas тӱк tük
Khalaj yu˙ŋ, yüŋ yu˙ŋ, yüŋ
Khorasani Turkic - NW Dialect yịŋk, yụ̈n yịŋk, yụ̈n
Krymchak yun yun
Kumandy-Kizhi тӱк, чип tük, čip
Kumyk юн yun
Kuu-Kizhi тьӱн, тӱк ťün, tük
Kyrgyz жүн ǰün
Mogholi yų̈ŋ yų̈ŋ
Mrass Shor нӱг nüg
Nogay юн yun
Nogay-Karagash чө̆н čö̆n
Sakha түү tüü
Salar yang* yaŋ
Sonqori yuŋ yuŋ
Soyot түк, дүк tük, dük
Tatar йон yon
Teleut тӱк tük
Tòfa түк tük
Trakai Karaim jun yun
Turkish yün yün
Turkmen ýüň yüŋ
Tuvan дүк dük
Urum (Azovian) йӱн yün
Uyghur يۇڭ yuŋ
Uzbek jun, yung ǰu̇n, yüŋ
Western Yugur yüŋ yüŋ

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses